Kapitánské kurzy (handicap)

Na tuto myšlenku nás přivedl klient, který je na vozíčku a chtěl si udělat kapitánský průkaz VMP. Oslovil všechny školy v ČR, které tyto kurzy nabízejí, ale bohužel nikde mu nedokázali vyhovět a handicapovaného vozíčkáře odmítli. Neměl zájem jezdit na lodích, ale pouze na vodním skútru.

Zde ale legislativa ČR nedělá rozdíl mezi ježděním na vodním skútru nebo lodi. Pro složení kapitánské zkoušky musíte vykonat zkoušku z praxe na lodi a teorie. Součástí praktické zkoušky je i mimo jiné průplav plavební komorou. Tam se při napouštění a vypouštění vody v komoře musíte s lodí vázat, resp. přidržovat loď lany. Pro vozíčkáře je toto absolutně nereálná věc, a tím nemůže zkouškou úspěšně projít a absolvovat jí.

To pro nás byla velká výzva! Znamenalo to pořídit novou loď pro výuku a celou ji přizpůsobit pro potřeby vozíčkářů. Důležitý byl bezbariérový přístup na lodi a kompletně nové vymyšlení a uzpůsobení lan a kladek, aby vozíčkář mohl vše ovládat z kapitánského místa. Pořídit tuto loď včetně úprav bylo samozřejmě hodně nákladné. Požádali jsme tedy Magistrát hl. Města Prahy o příspěvek na pořízení a úpravu této lodi. Bohužel jsme se nesetkali s pochopením a Magistrát se k našemu požadavku postavil negativně a příspěvek nám neposkytl.

I přes zamítavou odpověď Magistrátu jsme se nenechali odradit a loď jsme pořídili. Nechali jsme ji upravit tak, aby mohl vozíčkář splnit požadavky zákona a svobodně vyplout na řeky či moře.

Tuto praktickou zkoušku u nás můžete vykonat během jednoho dne, kde společně budeme vše směřovat k úspěšné závěrečné zkoušce, která bude následovat v odpoledních hodinách. S touto zkouškou již máte vyhráno a čeká Vás již pouze test z pravidel na Státní plavební správě.

Cena kurzu je 10.000,-

A hurá na vodu!

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Do zprávy uveďte termín, ve kterém máte o kurz zájem.